Rostlinolékařské pasy

Úvod Rostlinolékařské pasy

 

 

Jsme registrovaní u ÚKZÚZ k vydávání rostlinolékařských pasů.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin. 

Nařízení se týka pěstitelů sadby všech druhů paprik včetně chilli a jiných pálivých papriček (Capsicum spp.) i producentům jejich osiva.

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/povinnosti-papriky-chilli.html

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/fytosanitarni-rezim-eu-k-14-12-2019.html

 

Veškeré sazenice a osiva musí být opatřeny rostlinolékařskými pasy