Rostlinolékařské pasy

Úvod Rostlinolékařské pasy

 PRODÁVÁME CERTIFIKOVANÉ OSIVO A SAZENICE, NA KTERÉ DOSTANETE ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PAS

 

Jsme registrovaní u ÚKZÚZ k vydávání rostlinolékařských pasů a splňujeme legislativu dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin. 

Nařízení se týka pěstitelů sadby všech druhů paprik včetně chilli a jiných pálivých papriček (Capsicum spp.) i producentům jejich osiva.

 

Dodavatelé Capsicum annuum musí být registrováni také podle zákona č. 219/2003 Sb. o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud je uváděna do oběhu sadba nebo osivo všech druhů paprik včetně chilli a jiných pálivých papriček (Capsicum spp.), musí být tyto rostliny opatřeny rostlinolékařskými pasy (RL pasy).

 

 

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/povinnosti-papriky-chilli.html

https://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/fytosanitarni-rezim-eu-k-14-12-2019.html

 

Veškeré sazenice a osiva musí být opatřeny rostlinolékařskými pasy

Copyright 2014 - 2024 © chilli-semena.cz